Welkom nieuwsgierige

Onafhankelijk Heeren Dispuut Carpe Noctem, kortweg O.H.D.C.N. heet jou van harte welkom op onze site. Hier vind je meer informatie omtrent ons genootschap, onze activiteiten en hoe je in te schrijven. Laat de aantrekkingskracht van O.H.D.C.N. jou boeien en stel gerust je vragen via onze Instagram O.H.D.C.N. of mail naar senaat@ohdcn.nl.

Wie zijn wij

21 september 1998. De dag waarop Onafhankelijk Heeren Dispuut Carpe Noctem aan de wieg stond van wat 25 jaar later de enige overgebleven vorm van studentengenootschap mag zijn. Een markant maar excentriek studentengenootschap wat opgericht is door acht ambitieuze Haerlemsche studenten.

25 jaar lang hebben onze leden ervoor gezorgd dat tradities in ere gebleven zijn en dat er vandaag de dag een dispuut staat dat met trotse blik en opgeheven hoofd achterom kan kijken. Enigszins arrogant, maar zeker niet ongepast. Een lid der O.H.D.C.N. is trots op haar tradities en mores en straalt dit dan ook graag uit. Vandaar ons credo: Parvum Non Parvae Amicitiae Pignus, een klein gebaar voor een niet geringe vriendschap.

Onafhankelijkheid

Door het onafhankelijke en pluriforme karakter van O.H.D.C.N. wordt het dispuut gekenmerkt als hoogst zelfstandig en een unieke levenservaring. Het geeft je studententijd kleur en brengt een hoop voorrechten met zich mee. Het deelnemen in diverse commissies en/of Senaten maakt het dat niet alleen de kennis van de student ten proeve wordt gesteld, maar ook zijn kunde en karakter. O.H.D.C.N.

Lid worden?

Lid worden van O.H.D.C.N. betekent niet alleen het bijwonen van de mooiste evenementen welke wij maandelijks organiseren, maar biedt jou ook kansen in je studie en daarna. Vele (oudere) leden van O.H.D.C.N. zijn inmiddels met een serieuze carriere begonnen en kunnen zij jou helpen met je studie of het vinden van een stageplaats. Lid worden van O.H.D.C.N. kost je haast niets en geeft jou hier een onvergetelijke studententijd voor terug.

Met liefde voor ons genootschap kijken wij met opgeheven hoofd neer op de stad Haarlem en zijn wij trots op hetgeen waar wij voor staan: gezelligheid, een goed glas bier op zijn tijd, feesten, borrels, evenementen en natuurlijk een goed verloop van jouw studietijd hier in Haarlem. Zoals gezegd: O.H.D.C.N.: een unieke ervaring!

Senaat

Binnen O.H.D.C.N. heeft het bestuur, welke bij ons "de Senaat" genoemd wordt, de dagelijkse leiding van het dispuut in handen. De Senaat wordt bijgestaan door verschillende commissies en bepaalt de strategie van het dispuut.

Daarnaast draagt de Senaat zorg voor de vele evenementen die O.H.D.C.N. rijk is. De Senaat wordt vormgegeven door een Praeses (voorzitter), een Quaestor (penningmeester) en een Ab-Actis (secretaris).

Senaat XXIV der O.H.D.C.N. 2024 - 2025 is als volgt vormgegeven: Praeses: Stijn Suerink Quaestor: Nils Hoving Ab-Actis: Michael de Weerd

Verticaal verband

Wanneer je lid wordt van O.H.D.C.N. heb je niet alleen het voorrecht onze kledij te dragen en onze tradities te ervaren, ook ga je samen met je jaargenoten leuke borrels organiseren en wordt je "verticaal verbonden" met je eigen familie.

De families zijn benoemd naar de leden der oprichtend Senaat, de heren De Vries, Kalis en De Lege. Tijdens de traditionele "Familie-uit dagen" strijden de families in dit verticale verband om de eer van beste familie der O.H.D.C.N.